سامانه استخدام دیجی بنیان

به آسانی نیرو بگیرید یا به آسانی استخدام شوید

به سامانه استخدام دیجی بنیان خوش آمدید، هدف ما کمک به اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری ، استخدام نیرو های متخصص و ... می باشد

ثبت نام

خدمات دیجی بنیان

استخدام
خدمات استخدام

تا استخدام شوید همراه شما هستیم.

به هدف بزنید
به هدف بزنید

با استفاده از بانک اطلاعاتی دیجی بنیان نیروی مناسب خود را بیابید!

آنالیز
پیشرفت کنید

با جذب نیروی متخصص رشد شرکت شما افزایش می یابد.

زمان را مدیریت کنید.

زمان زیادی را صرف خروجی گرفتن از آگهی های روزنامه و ... نکنید.

محل کار مناسب

در محلی نزدیک به محل زندگی خود استخدام شوید!

ثبت آگهی

اگر متقاضی مورد نظرتان را نیافتید در بخش آگهی می توانید یک آگهی برای جذب ثبت نمایید.

engineer

چطور ثبت نام کنم؟

آنالیز
ورود به سایت

با شماره موبایل خود وارد سامانه استخدام شوید.

ثبت مشخصات

مشخصات خود را تکمیل کنید.

دیده می شوید

رزومه یا مشخصات شرکت شما توسط صد ها کارفرما یا متقاضی دیده میشود

تصویری از خدمات دیجی بنیان

فرصت های شغلی ویژه

حامیان ما

مرکز رشد

مرکز رشد فناوری های دارویی(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی)

جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی اردبیل

مرکز رشد

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین

طب بازساختی

مرکز رشد طب بازساختی

آیا میدانید دیجی بنیان روزانه توسط بیش از 1000 کارفرما بازدید میشود

ثبت نام