فرصت های شغلی

24 فرصت شغلی با فیلتر های اعمال شده شما پیدا شد

متخصص ترمیمی یا دندانپزشک عمومی
تخصص های مورد نیاز
تشخیص بیماریهای دهان و دندان
آسیب شناسی دهان
تصویر برداری دهان و فک و صورت
دندانپزشکی ترمیمی
معالجه ریشه دندان
پروتزهای دهان و فک و صورت
دندانپزشکی کودکان
ارتودنسی
جراحی لثه
جراحی دهان و فک و صورت
دندانپزشک
مطب
تهران
دیدن مشخصات بیشتر و اطلاعات تماس
پرستار
تخصص های مورد نیاز
مدیریت پرستاری بالینی
پرستار مامایی
پرستار عمومی
کمک پرستار
بهیار
کمک بهیار
مراقب بیمار
مراقب سالمند
مراقب کودک
مادریار
درمانگاه
تهران
دیدن مشخصات بیشتر و اطلاعات تماس
کاردان یا کارشناس هورمون کار
تخصص های مورد نیاز
بیوشیمی بالینی
خون شناسی
انگل شناسی
میکروب شناسی
قارچ شناسی
ویروس شناسی
ژنتیک انسانی
ایمونولوژی
بیوتکنولوژی
فیزیولوژی
نانوتکنولوژی پزشکی
سم شناسی
کارشناس آزمایشگاه
مسئول فنی آزمایشگاه
آزمایشگاه تشخیص طبی
تهران
دیدن مشخصات بیشتر و اطلاعات تماس